Povinné založení společenství

N

 

ebylo-li společenství vlastníků založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, nejpozději po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce.

Do veřejného seznamu se nezapíše vlastnické právo k další převedené jednotce, pokud není prokázán vznik společenství vlastníků. To neplatí při nabytí jednotky do vlastnictví prvním vlastníkem.

Zákon rozlišuje termín „založení společenství“ a „vznik společenství“. Společenství je založeno schválením stanov k okamžiku, kdy již existuje bytové spoluvlastnictví. Stanovy jsou základní normou společenství.

Stanovy mohou být schváleny:

    • v rámci prohlášení, má-li vkladem prohlášení vzniknout alespoň pět jednotek a předpokládá-li se, že z nich alespoň tři budou ve vlastnictví tří různých vlastníků
    • v rámci smlouvy o výstavbě, má-li výstavbou vzniknout alespoň pět jednotek a předpokládá-li se, že z nich alespoň tři budou ve vlastnictví tří různých vlastníků
    • v rámci dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, má-li rozdělením vzniknout alespoň pět jednotek a předpokládá-li se, že z nich alespoň tři budou ve vlastnictví tří různých vlastníků
    • v rámci rozhodnutí soudu při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, má-li rozdělením vzniknout alespoň pět jednotek a předpokládá-li se, že z nich alespoň tři budou ve vlastnictví tří různých vlastníků
    • v případech, kdy nebylo společenství založeno „již dříve“ podle předchozích odrážek , musí být společenství založeno schválením stanov nejpozději po platném převedení první převedené jednotky. Bytové spoluvlastnictví samozřejmě již existuje

https://www.sprava-nemovitosti-praha.eu/sprava-nemovitosti-praha

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *