Povinnost vlastníka řídit se pravidly pro správu domu

Vlastníku jednotky vzniká vznikem vlastnického práva k jednotce povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí, pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát a zajistit jejich dodržování osobami, kterým umožnil přístup do domu nebo bytu.

Správce domu je povinen zajistit, aby všichni vlastníci se seznámili s pravidly pro správu domu. Je zcela věcnou povinností vlastníků, aby se chovali podle těchto pravidel. Správce musí prokazovat, jak a kde se vlastník s pravidly seznámit měl a mohl. Je nezbytně nutné tyto pravidla vyjádřit písemně, aby byla povinnost vykonatelná. Pokud pravidla pro užívání společných částí jsou součástí prohlášení, pak se kterýkoliv vlastník mohl s nimi seznámit, jelikož jsou ve sbírce listin u veřejného seznamu. Pokud pravidla nejsou součástí prohlášení nebo jsou součástí prohlášení, ale nejsou založeny ve sbírce listin, je zapotřebí mít důkaz o tom, že vlastníci měli možnost se s pravidly seznámit.

V průběhu života bytového spoluvlastnictví vzniknou další a jiná pravidla pro správu domu a pro užívání společných částí, která spadají pod pravidla. Kvůli jejich přijetí není potřeba měnit např. prohlášení vlastníka. Nová pravidla jsou přijímána na shromáždění.

Jedním z mnoha pravidel pro správu domu může být i pravidlo, že vlastník jednotky je povinen se účastnit na shromáždění. Neúčast vlastníků na shromáždění způsobí to, že shromáždění není usnášeníschopné. Nesešlo se, nemůže přijímat ta usnesení týkající se správy domu. Pokud je takové pravidlo povinné, vlastník musí dokázat důvod, proč nebyl schopný splnit tuto povinnost.

Správa nemovitostí Praha

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *