Prohlášení

Při rozdělování práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám se uvedou alespoň:

  • údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území
  • údaje o jednotce:
   • pojmenování a označení jednotlivých bytů alespoň číslem a umístěním s určením účelu užívání
   • určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky
   • velikost podílů na společných částech
  • jaká věcná a jiná práva a jaké závady přecházejí se vznikem vlastnického práva k jednotce na všechny vlastníky jednotek nebo na některé z nich

Má-li rozdělením vzniknout alespoň 5 jednotek, z nichž mají být alespoň 3 ve vlastnictví tří různých vlastníků, uvedou se v prohlášení i náležitosti stanov společenství vlastníků jednotek. Nevzniknou-li v souvislosti s rozdělením společenství vlastníků, určí prohlášení správce pravidla pro správu domu, pravidla pro užívání společných částí a příspěvky na náklady spojené se správou domu a pozemku.

K prohlášení se přiloží půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující polohu bytů a společných částí domu, spolu s údaji o podlahových plochách bytů.

https://www.sprava-nemovitosti-praha.eu

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *