Rozúčtování – změna legislativy 2024

Poslední, druhá novela vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (první novela pod č. 376/2021 Sb., druhá novela č. 274/2023 Sb.), s účinností od ledna 2024, má údajně motivovat občany k větším úsporám tepla v centrálně vytápěných domech.

1. K dílčí parametrické změně dochází v posunu hodnoty spodní meze stanovené měrné úhrady za teplo k vytápění (nově 30 % od měrných nákladů na rozdíl od současných −20 %). Stanovená individuální měrná hodnota musí být nad touto mezí. Tím dochází k přípustné vyšší variabilitě zjištěných dat z dílčího měření, než tomu bylo doposud. Odhaduje se, že mezi přípustné hodnoty bude posunuto 12 % zjištění, která v porovnání s dřívější spodní mezí byla hodnocena jako nepřípustná. Posun dolní meze směrem níže od průměru zúčtovací jednotky by měl údajně podpořit význam dílčího měření a uspokojit ty, kdo tzv. více šetří. A současně nebyly akceptovány návrhy na zvýšení již nyní vysoko nastavené horní meze měrné spotřeby (o 200 % od průměrné hodnoty ZJ v Kč/m2). Díky tomu tak nedošlo k úpravě původně navrhované horní mezi (o +300 % od průměru), a tedy k dalšímu ohrožení energetické chudoby těch domácností, které kontinuálně musejí vytápět byt, např. rodiče s malými dětmi, nemocní, pracující v režimu home office, studenti či seniorské domácnosti.

2. Novelou vyhlášky č. 269/2015 Sb. je činěn pokus údajně objektivizovat volbu základní nákladové složky v ocenění celkové dodávky tepla do domu pro účely rozúčtování do individuálních úhrad, a to s odkazem na náročnost vytápění podle energetického průkazu budovy. Tento zdánlivě odborný důvod je protisměrně zpochybněn možností volby odklonu od příslušného doporučení podle místního ujednání o 10 %. Pro daný účel má být použit ukazatel z energetického průkazu budovy – průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem(W/m2.K) k příslušné klasifikační třídě. Rozmezí pro volbu základní složky ve vztahu ke klasifikační třídě pro Uem lze interpretovat tabulkou:

Klasifikační třída pro UemStřední hodnota základní složkyVolitelně lze základní složku stanovit na úrovni
A, B, C60 %50–70 %
D, E50 %40–60 %
F, G a ostatní40 %30–50 %

Z průkazu energetické náročnosti (PENB) se nepoužijí pro daný účel žádné jiné klasifikační třídy než pro Uem! Konkrétní podmínky vytápění daného domu zná nejlépe poskytovatel služby a je především jeho odpovědností poměr mezi základní a spotřební složkou nastavit přiměřeně k provozování systému vytápění adekvátně daným podmínkám. Vazba volby rozvrhu nákladové struktury tepla s energetickým průkazem domu je unikátní v rámci EU. Žádná evropská směrnice ani zahraniční praxe tuto vazbu neuvádí.

My vám vyúčtování uděláme správně – Správa nemovitostí

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *