Dohoda o provedení práce – společenství vlastníků – výbor SVJ

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

zásadní a negativní změny (z pohledu zaměstnavatelů)

 • na dohodáře se vztahuje úprava pracovní doby jako u „HPP“ (uplatní se prakticky veškerá pravidla, vč. omezení pro délku směny (12hod), navíc s přestávkou na jídlo a oddech (30 min) a dále odpočinky mezi směnami atp.)
 • nárok na dovolenou
 • povinná evidence odpracované doby (dle § 96 ZP)
 • povinnost hradit odvody (za určitých podmínek)

povinnost rozvrhnout pracovní dobu (dotýká se to podstaty doposud flexibilních dohod)

 • povinné seznámení s písemným rozvrhem 3 dny (lze dohodou zkrátit) před začátkem směny nebo jiného období, na které se rozvrhuje pracovní dobav (výklad je takový, že není nutné rozvrhnout na celou dobu dohody, ale třeba jen na další týden (či jiné období) – i nadále nejde o garanci 20h/t (DPČ) ani 300 h/r (DPP), resp. odměny za takový rozsah práce
 • pokud bude rozvrženo a práce nebude zadána (resp. rozvrh včas změněn) – půjde o placené překážky (nemělo by bránit vzájemné dohodě na doplnění/zrušení směny kdykoliv!!! *doporučuji doplnit do smluv)

zavádí se nárok na dovolenou za kalendářní rok

 • dojde k prodražení práce na obě dohody (pokud se nezohlední v odměně – snížením)
 • pro účely dovolené je týdenní pracovní doba 20 hodin pro obě dohody (bez ohledu na sjednaný či reálný rozsah práce!)
 • podmínkou minimálního nároku bude trvání vztahu alespoň 4 týdny (28 dní) a odpracování min. 4násobku týdenní pracovní doby – DPČ i DPP 80 hod
  • Vzorec výpočtu nároku:
  • počet celých odpracovaných násobků týdenní pracovní doby / 52 × týdenní pracovní doba (tj. 20) × výměra dovolené v týdnech
  • př.: při odpracování 290 hodin/rok bude nárok na 22hodin dovolené : (290/20) / 52 x 20 x 4
  • max. nárok bude 80 DPČ (max 1040 h/r) / 24 DPP (300 h/r) hodin dovolené
 • DPP se doba čerpání dovolené nezapočítává do maximálních 300 hodin, neplatí u DPČ (dovolená a překážky fakticky zkrátí rozsah práce)
 • převedení do dalšího roku možné jen pro překážky v práci / vážné provozní důvody
 • proplácení dovolené bude možné jen při skončení pracovního vztahu

další změny

 • dohodářům nepřísluší náhrada odměny po dobu trvání jiných důležitých osobních překážek v práci a překážek v práci z důvodu obecného zájmu (tj. lékař, svatba, funkce, odběry, …) – měly by být omluveny, ale nekompenzovány
 • vylučuje se právo na příplatek/volno za práci přesčas (samotná práce přesčas vyloučena není; takovou prací je ale až práce nad 40 hodin týdně)
 • nově nárok na příplatky – noční práce, víkendy, svátky a ztížené prostředí (nikoliv příplatek za přesčasy)
 • výpovědí a okamžitým zrušením propuštěný zaměstnanec, který má za to, že k propuštění došlo pro uplatnění jeho má právo požádat zaměstnavatele o písemné odůvodnění propuštění (při nesplnění povinnosti odpovědět bude hrozit pokuta 200.000 Kč)
 • dohodář může po 12 měsících požádat o HPP a zaměstnavatel musí do 1 měsíce odůvodněně odpovědět
 • zůstane jednoduché skončení a bez odstupného
 • novela nemění ani výhodný režim odměny (v rámci současných limitů)

OD 1.7.2024!

 • DPP již bude třeba hlásit příslušným úřadům (do 8 dní od vzniku/zániku- stejně jako u zaměstnanců). Důvodem zavedení této evidence je skutečnost, že se od 1. 7. 2024 stanoví dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě DPP. První limit bude stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy. Druhý limit (vyšší) bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy. Že zaměstnanec není zaměstnán na dohodu u jiného zaměstnavatele bude pravděpodobně stvrzovat podpisem na čestném prohlášení. Povinnost hradit odvody při kumulaci více DPP se zaměstnavatel dozví od příslušné SSZ s minimálně měsíčním zpožděním!

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *